Rám by měl být barevně sladěný s obrazem. Rám a obraz musí vytvořit jeden celek. Rám na sebe nemá poutat pozornost, pokud to není záměr. Pro rámování grafiky, fotografie a plakátu, je vhodné použít jednoduchý rám, nebo kombinaci rámu a pasparty