Použijte správné vybavení

Velký problém, se kterým se potýkají ti, kdo se pouští do práce s vrtačkou, je v tom, že nepoužijí vhodnou vrtačku či vhodný vrták. Vrtání do stěny vyžaduje obvykle výkonnější zařízení než vrtání do dřeva, kde postačí i malá akumulátorová vrtačka. A docela jiný případ je vrtání do panelů, které bývají někdy velmi odolné. Tam potřebujete příklepovou vrtačku. Podobný problém může být i na straně vrtáku. Existují typy pro vrtání do běžných stěn a typy pro vrtání do panelů. Nezkoušejte vrtat vrtáky na dřevo či železo. Neuspějete, případně zničíte zbytečně vrták.

Postup

Zvolíme správnou vrtačku a vrták, který odpovídá vrtané stěně. Jestliže máte před sebou zeď panelovou, zapněte příklep. Jestliže jde o velmi měkké cihly, vrtejte raději bez příklepu a klidně i na nižší otáčky. U měkkého zdiva byste se zapnutým příklepem mohli vyhloubit velký otvor a museli byste zbytečně vše zapravovat.

Vrtaný otvor si dobře označíme. Vrtáme-li větším průměrem, bývá dobré si nejprve otvor vyvrtat průměrem menším. Vždy ale držíme vrtačku kolmo ke stěně a tlačíme přesně v ose vrtání. Snáze se pochopitelně vrtají otvory tam, kde dosáhneme ze země a nemusíme držet ruce příliš nahoře. Pro vrtání ve vyšších místech volíme vždy stabilní schůdky či žebřík. Lépe je požádat druhou osobu o držení.

Vzhledem k tomu, že se od vrtaného otvoru silně práší, je vhodné použít odsávání, které můžete mít připojené přímo k vrtačce. Jestliže tuto možnost nemáte, požádejte pomocníka, aby držel trubici zapnutého vysavače pod vrtaným otvorem. Otvor vyvrtejte o něco hlubší, než je třeba. Hromadí se v něm prach a zjednodušíte si pak vkládání hmoždinky.

Upevnění hmoždinky

Hmoždinka je plastový prvek, který se vkládá do vyvrtaného otvoru a slouží k zašroubování vrutu, který hmoždinku roztáhne a zajistí tak potřebnou sílu, která pak drží určitý předmět na stěně. Optimální situace je, když jde hmoždinka do otvoru ztuha. Nejlepších výsledků dosáhnete, jestliže hmoždinku nemůžete vložit pouhým tlakem prstů, ale musíte použít poklep kladívkem.

Jestliže jste vyvrtali otvor příliš velký či se stěna více drolila a hmoždinka příliš nedrží, rozmíchejte si trochu sádry. Otvor zvlhčete houbičkou s vodou, částečně vyplňte sádrou a vložte hmoždinku. Přebytečnou sádru stěrkou odstraňte. Vyrovnejte povrch a než sádra docela ztuhne, štětcem namočeným do vody vyhlaďte sádrovou vrstvu do roviny s okolní stěnou. Počkejte na dokonalé zaschnutí sádry a pak teprve přidělávejte to, co chcete na stěnu zavěsit.

V některých případech se může stát, že je zeď z tvárnic, které mají v sobě tolik dutin, že není prakticky možné běžnou hmoždinku upevnit. V takovém případě se doporučuje použít chemickou kotvu. Pochopitelně se vám při každé práci může hodit i mnoho dalších věcí.